Бе даден старт по реализацията на проект „Ограда на парк Мария Роза“ по договор, подписан между Община Нова Загора, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“

Днес, 8-ми ноември се извърши символична първа копка, с която бе даден старт по реализацията на проект на Община Нова Загора за изграждането ограда около парк „Мария Роза“, който представлява основно място за отдих на живеещите в северната част на града и неговите гости.

На церемонията, с която бе поставено началото на строителните работи, присъства цялото Общинско ръководство, начело с кмета Николай Грозев, Председателят на УС на СНЦ „МИГ – Нова Загора“ – г-жа Светла Стоянова, Стефан Колев – Управител на фирмата изпълнител – „Бургос Строй” ЕООД, екипът на Сдружението, експерти и специалисти от Общинска администрация и новозагорци.

Планираните дейности включват изграждането на ажурна ограда с дължина 428,50 м. по цялата улична регулационна линия на парк „Мария Роза“. Оградата ще бъде с максимална височина 1,60 м. с плътна част – 40 см. и ажурна 120 см. Ще бъдат направени три входа – два пешеходни от ул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Добруджанска“ и един служебен за автомобили от ул. „Шипка“. Ажурната част ще бъде изпълнена от повтарящи се оградни пана от стоманени профили, както и вратите. С изпълнението на проекта ще се осигурят по-добри условия за опазване и съхранение на имуществото на парк „Мария Роза“, достъпът до обществени обекти на територията на Местната инициативна група – Нова Загора ще се подобри, а инвестициите за обновяване и модернизиране на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности, ще допринесат за подобряване условията за живеене. Изпълнението на проекта е само началото за обновяването на парковото пространство. Предстои и изпълнението на  проект „Благоустрояване на Парк „Мария Роза“ гр. Нова Загора“, за който бе сключен Административен договор между Община Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ през СНЦ „Местна инициативна група  – Нова Загора“ в края на м. Октомври.